Ekstraordinær generalforsamling

Kære medlemmer
Jf. vedtægter indkaldes der med min. 8 dages varsel til ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 17. december 2019 kl. 19.00 i rytterstuen på EOR.

Baggrund for ekstra ordinær generalforsamling er samarbejdsproblemer i bestyrelsen, hvorfor flg. Bestyrelsesmedlemmer afgår:
• Formand 

• Næstformand 

• Kasserer

• Sekretær

• Bestyrelsesmedlem

• 2. suppleant

Dagsorden
• Valg af dirigent
• Grundlag for ekstra ordinær generalforsamling ved afgående bestyrelsesmedlemmer og siddende næstformand
• Valg af formand
• Valg af kasserer
• Valg af bestyrelsesmedlemmer
• Valg af suppleanter

Afgående formand, sekretær, kasserer, bestyrelsesmedlem, suppleant genopstiller, såfremt der vælges ny næstformand

Kandidater til bestyrelsesposter sendes til eor@eor.dk senest 16.12.19 kl. 10.00.

PRINT SIDEN

Del denne side: