Bliv medlem her

Esbjerg og omegns rideklub af 1985
Sjelborg Kirkevej 30, 6710 Esbjerg V 

Alle opstaldere og alle, der modtager undervisning eller blot benytter vores faciliteter, skal være medlem af klubben.

Nye medlemmer på elev- eller voltihold ved Sanne Lorenzen skal udskrive indmeldelsesblanketten og afleverer til Sanne på første holdtime. (Alternativt har Sanne en indmeldelsesblanket).

Vil du have flere oplysninger så skriv til os på eor@eor.dk eller

download vor Informationsfolder her

Indmeldelse

Her kan du udfylde indmeldelsesformularen

* betyder at feltet skal udfyldes
 

 

 

Når du melder dig ind i EOR, melder du dig ind i en aktiv klub.
For at kunne holde det høje aktivitetsniveau, har vi brug for din hjælp!
Der er løbende mange tilbud, som kræver mange hænder – også dine 😉

 

 

Pakkerne herunder gælder kun opstaldede heste

 
 

OBS: husk at tjekke din spam bakke hvis ikke du får vores svarmail

Se alle priser her 

OBS: For medlemmer under 18 år hæfter forældre/værge økonomisk

 

Halvårligt kontingent for aktive under 18 år                               kr. 260,-

Halvårligt kontingent for aktive over 18 år                                 kr. 360,-

Halvårligt kontingent for støttemedlemmer                                kr. 300,-

Indmeldelses gebyr svarer til 1/4 årligt kontingent

Ved betaling af medlemskab bedes du anvende FIK-oplysninger.

Al undervisning, kurser, klubstævner mv. betales via MyWallet. Kort udleveres af de to fastansatte beridere. Opret venligst kortet i rytterens navn.

 

VI GØR OPMÆRKSOM PÅ AT FØLGENDE REGLER ER GÆLDENDE:

  1. Betaling for elevundervisning sker månedsvis forud og skal betales via MyWallet.dk – kvittering afleveres til underviser før undervisningen påbegyndes.
  2. Betaling pr. måned er den samme uanset om der er 3 – 4 eller 5 undervisningstimer i en måned. Helligdage refunderes ikke.
  3. Der betales for undervisningen, enten denne benyttes eller ej. Kun ved sygdom i mere end 1 måned vil betalingen blive refunderet.
  4. Der ydes refusion hvis en elevhest er syg, og der ikke kan tilbydes anden elevhest.
  5. Der ydes refusion ved aflysning af undervisning.
  6. Der skal meldes afbud i god tid, hvis man er forhindret i at komme til undervisning. Der kan ikke benyttes andet undervisningstidspunkt, såfremt man er forhindret i at benytte en undervisningstime. Afbud skal meddeles underviser.
  7. Ekstra elevundervisningstimer kan købes, hvis der er ledige elevheste.
  8. Ekstra timer for privatryttere kan købes hos berideren, hvis der er plads på et hold. Betaling via MyWallet.dk – kvittering afleveres til underviser før undervisningen påbegyndes. Indkluderet i opstaldning er 1 ugentlig holdundervisning.
  9. Opsigelse:

Opsigelse kan kun ske skriftligt pr. brev eller pr. mail på eor@eor.dk. Mundtlig opsigelse til underviseren eller pr. telefon vil ikke blive godkendt.

Der skal betales for undervisning i den måned, man opsiger undervisningen plus 1 måned. Man kan selvfølgelig ride i opsigelsesperioden.

Opsigelse af medlemskab skal ske skriftlig med mindst 1 måneds varsel til den 1. januar og 1. juli. En opsigelse i fx december eller juni betyder, at medlemskab skal betales for det næste halve år.

Del denne side: