Omrokeringer i bestyrelsen

Lena Christensen har af personlige årsager valgt at fratræde sin post som formand for EOR – og er dermed pr. 14/5 ikke længere en del af bestyrelsen. Bestyrelsen har konstitueret sig på ny, hvorved Jette Slinkert har overtaget formandsposten, Inger Kuntz tiltræder som næstformand, kasserer vil fortsat være Christa Uhre og sekretær Mette Brandenborg Jensen bibeholder ligeledes funktionen som sekretær. Suppleant Marianne Smedegaard indtræder i bestyrelsen som menigt medlem.

PRINT SIDEN

Del denne side: