Bestyrelse

Formand: Jette Slinkert

Næstformand: Inger Kuntz

Kasserer: Christa Gjørtz Uhre

Sekretær: Mette Brandenborg Jensen

Medlem: Marianne Smedegaard

Suppleant: Ejnar Sørensen

 

Del denne side: