Bestyrelse

Konstitueret formand: Lena Christensen

Næstformand: Christa Gjørtz Uhre

Kasserer: Christa Gjørtz Uhre

Sekretær: Mette Brandenborg Jensen

Medlem: Susanne Frederiksen og Simone La Fontaine

Del denne side: