Bestyrelse

Formand: Anne Berléme

Næstformand: Margrethe Worsoe

Kasserer: Christa Gjørtz Uhre

Sekretær: Mette Brandenborg Jensen

Medlem: Lena Christensen

Suppleanter: Susanne Frederiksen og Simone La Fontaine

 

Del denne side: