Bestyrelse

Formand: Gitte Albertsen – tlf.: 30 93 46 55

Næstformand: Anne Berléme – tlf.: 26 84 46 52.

Kasserer:  Anne Q. Kristiansen – 61407714

Sekretær: Mette Brandenborg Jensen – tlf.: 26 83 34 05

Menigt medlem: Lena Christensen – tlf.: 22 43 54 02

1. suppleant: Annette Hylkjær – tlf.: 23 24 79 12

2. suppleant: Ellen Bruun – tlf.: 40 38 63 63

Del denne side: