Bestyrelse

Formand: Jette Slinkert

Næstformand: Marianne Smedegaard

Kasserer: Christa Gjørtz Uhre

Sekretær: Mette Brandenborg Jensen

Medlem: Thea Farup Henriksen 

1. suppleant: Søren Hansen

2. suppleant: Ejnar Sørensen

 

Del denne side: