VIGTIGT – Til alle medlemmer.

VIGTIGT

 

Til alle medlemmer.

Vi må desværre aflyse generalforsamlingen i FER.

Ved en fejl er varslingen af generalforsamlingen i FER ikke sket efter vores vedtægter, hvoraf det fremgår, at der skal varsles på mail til alle medlemmer.

Indkaldelsen har udover opslag på rideskolen kun været offentliggjort på EORs hjemmeside og Facebook hvilket desværre ikke er nok.

Generalforsamlingen er derfor ikke lovligt indvarslet og af samme grund ikke beslutningsdygtig.

Der vil snarest muligt blive udsendt mail til alle medlemmer med ny dato og forslag til vedtægtsændring således, at vi fremadrettet kan undgå en lignende situation.

 

Marianne Bagge

Formand FER

PRINT SIDEN
Del denne side: