Ordensregler/Ridehusregler/Foldregler

 

Ordensregler:

Al færden og ophold på Esbjerg og Omegns Rideklub’s områder, sker på eget ansvar og for egen risiko.

Sidste mand i stalden slukker lys, lukker døre og låser sadelrummet – uanset tidspunktet på dagen.
Ved tvivl kontakt staldens daglige leder.
Stalden/hallerne er åbne fra kl. 07.00-22.00, der kan dog dispenseres for denne regel såfremt der er tale om deltagelse i undervisning eller stævner.

Vi ryger ikke på indendørsarealer.

Ryttere der benytter klubbens faciliteter skal være medlemmer – dog undtaget aktiviteter i forbindelse med kurser eller stævner.

Vi rydder op efter os selv/fejer efter vores heste – og hjælper hinanden med at holde orden.

Tyveri er strafbart og meldes til politiet.Vi bidrager alle til, at der er en god og venlig atmosfære i klubben.

Vi løber/leger ikke på rideskolens område.

Det er desuden strengt forbudt at kravle på halmballerne i laden.

Vi omgås hestene og hinanden med fornuft og respekt.

Udefrakommende heste skal benytte striglepladser i laden med mindre andet er aftalt med berideren.

 

Ridehusregler:

Alle ryttere skal bære godkendt ridehjelm på klubbens område. Voltigeringsudøvere dog undtaget.

Udefrakommende ryttere skal have betalt facilitetskort før klubbens haller kan benyttes.

Der rides venstre mod venstre.Der skridtes på hovslaget én og én – både på højre og venstre volte. To ekvipager i skridt passerer hinanden på hovslaget venstre mod venstre. Ekvipager i trav og galop rider indenfor hovslaget, når de passerer ekvipager der skridter.

Alle skal samle lort op efter deres heste, når der rides i hallerne. Tilskuere er velkomne til at give en hånd med. Hjælp hinanden – og undgå at ride lort ned i bunden

Af sikkerhedsmæssige årsager må der ikke rides med musikanordninger i ørerne – herunder headset, øresnegl mm.

Der skal vises behørigt hensyn til ryttere, som modtager undervisning.

Der må kun longeres såfremt der er max 4 ryttere i hallen, dog aldrig når der er undervisning.

Ingen løse heste i hallerne.

Der må kun springes i hallerne på fastlagte tidspunkter eller ved særlig tilladelse. Ryttere under 18 år må kun springe, såfremt de er under opsyn af en person over 18 år. Der henstilles til at ryttere under 18 år bærer sikkerhedsvest i forbindelse med springning.

Skridttæpper, jakker mm skal hænge, så de ikke generer ridningen i hallen.

Kun undervisere/og beridere som fast er tilknyttet klubben må undervise på klubbens etablissement, – med mindre der er tale om stævner eller kurser.

Hallerne er lukkede for andre ryttere i forbindelse med holdundervisning i både dressur og spring – underviseren kan dog tillade enkelte andre ryttere adgang til hallen, såfremt han/hun vurderer, at de ikke vil være til gene for undervisningen. I forbindelse med voltigering må de resterende 20×40 m af hallen benyttes til fri ridningI forbindelse med enetimer i dressur må der max være 6 ryttere i hallen (dog 7 ved dele-enetime). Ved for mange ryttere skal sidst ankomne vige – dog har ryttere, som skal varme op til undervisning fortrinsret. Underviserens anvisninger skal følges af alle, såfremt han/hun eksempelvis ønsker at hovslaget holdes frit eller lignende.

Hjælp hinanden med at overholde reglerne, så EOR kan være et trygt og rart sted for os alle!!

 

Foldregler 

Alle heste, der er opstaldet på EOR, har mulighed for at benytte klubbens folde 

Enten som en del af den faste foldordning, hvor klubbens personale står for ud- og indlukningen.

Eller i eftermiddagstimerne, hvor man selv står for ud- og indlukningen.

Det er i eftermiddagstimerne muligt for alle at lukke deres hest på fold, maks. 2 timer. Og kun på den fold de er tildelt eller en løbefold som er til rådighed for alle.  En løbefold, er både dem langs ridehallen, de små folde inde i de store folde og dem bag laden.

Klubbens staldpersonale har fuld råderet over foldene i morgen- og formiddagstimerne, helt frem til kl. 13.00 alle ugens dage.

På tavlen i sadelrummet findes der en fuld oversigt over, hvilken fold staldens heste er tilknyttet.

Enhver foldændring eller ønske herom, skal altid gå gennem daglig leder

Den daglige leder infomere, på tavlen i stalden omkring evt. nye heste i flokken

I tilfælde af ekstremt dårlige vejrforhold, ville det være op til personalet at vurdere, hvorvidt det er forsvarligt, at hestene lukkes ud, eller evt. tage ind før tid.

Hestene trækkes af sikkerhedsmæssige årsager altid med både grime og træktov. Det er hesteejernes pligt at sørge for, at der hænger en grime til formålet på boksen.

Hestene trækkes af sikkerhedsmæssige årsager kun 1 ad gangen.

Såfremt man opdager skader på hegn mm. meddeles dette til daglig leder, så skaden hurtigst muligt kan blive udbedres.

Hvis der konstateres foldskader på en hest, ville ejeren blive kontaktet.

Vi opfordrer til, at alle heste kommer på fold, så vidt muligt hver dag.