EOR pr. 4. maj 2020

01-05-2020

EOR pr. 4. maj 2020

Alle på EOR skal uden undtagelse følge nedenstående.

Underviserne, øvrigt personale og bestyrelsen har fuld bemyndigelse til at bede folk på EOR om at rette sig efter retningslinjerne. Anvisninger skal følges med det samme uden diskussion.

Det er kun adgang til EOR, hvis formålet er pasning af hest eller deltagelse i undervisningsaktiviteter.

Der er ikke adgang for udefrakommende ryttere og heste til undervisning/ridning.

Alt undervisning foregår udendørs.

Ved myndige ryttere kommer rytteren alene i stalden.

Umyndige ryttere kan følges med 1 voksen. Søskende eller andre bedes blive hjemme.

Der må max. forsamles 10 personer i grupper på EOR’s matrikel.

Parkering foregår kun på p-plads foran ridehallerne. Adgang til stald er på gå ben langs ridehallerne

 

Husk:

· Vask hænder omhyggeligt og ofte – eller brug håndsprit

· Hold afstand

· Host i dit ærme

· Bliv hjemme hvis du er syg

 

Undervisning

På udendørs arealet vil der være afmærket to ridebaner – 1 til elevskolen og 1 til opstaldere og privathold. Når der afholdes undervisning på banerne, er andre ryttere og tilskuere forpligtet til at overholde reglen om, at der ikke må være grupper over 10 personer ved de 2 baner.

Elevskolen

Der skal være betalt på det nye system på vores hjemmeside eor.dk inden ridetimen startes – ellers er der desværre ingen undervisning.

Elevundervisning foregår på afmærket udendørsbane. Eleverne møder til på udendørsbanen, hvor elevhestene allerede er opsadlede.

Alle elever bedes spritte hænder før kontakt med elevhest. Det anbefales, at eleven anvender nyvaskede ridehandsker hver gang. Eleven spritter desuden hænder efter endt undervisning.

Forældre, der er med til sit barns undervisning henstilles til at finde andet sted at opholde sig andet sted på matrikel end ved ridebanen, således grupperne ved banerne ikke overstiger 10 personer.

Træneren er ansvarlig for tilstrækkelig afstand mellem eleverne samt tilpasning af udstyr.

Efter endt time sørger træner og medhjælper for afspritning af udstyr.

Hjælpere til trækkerhold skal bruges engangshandsker, som træner udleverer

Rytterstuen er lukket. Toiletfaciliteter anvendes kun i yderste nødstilfælde

 

Voltiundervisning

Der skal være betalt på det nye system på vores hjemmeside eor.dk inden timen startes – ellers er der desværre ingen undervisning.

Undervisningen foregår udendørs efter træneres anvisninger. Eleverne møder udenfor på langsiden af Sannes hal.

Hænder sprittes før og efter undervisning. Der anbefales at anvende nyvaskede handsker ved hver undervisning

Forældre, der er med til sit barns undervisning henstilles til at finde andet sted at opholde sig andet sted på matrikel end ved ridebanen, således grupperne ved banerne ikke overstiger 10 personer.

Træneren er ansvarlig for tilstrækkelig afstand mellem eleverne samt afspritning af udstyr.

Voltiudøvere medbringer deres egne måtter til træning samt babylagen efter træneres anvisninger til brug ved træning på træhest og hest.

Rytterstuen er lukket. Toiletfaciliteter anvendes kun i yderste nødstilfælde.

Halvparter

Starter op på normal drift pr. 4. maj

Regler for brug af stald og EORs faciliteter er også gældende her.

 

Stald

Alle opfordres til hvis muligt at bruge EOR’s faciliteter i løbet af dagen, så alle ikke er i stalden om f.eks. eftermiddagen.

Alle skal bruge mindst muligt tid i stalden, så andre kan komme til.

Max. 10 personer i stalden. Kommer du til stalden, hvor der er 10 personer i stalden, må du vente, indtil der er plads.

 

Ridehal

Ridehallerne benyttes jf. tidligere retningslinjer og kan kun benyttes af EOR’s opstaldede heste

 

Rytterstue

Er lukket

 

Fold

Som vanligt