Ridehusregler:

Alle ryttere skal bære godkendt ridehjelm på klubbens område. Voltigeringsudøvere dog undtaget.

Udefrakommende ryttere skal have betalt facilitetskort før klubbens haller kan benyttes.

Der rides venstre mod venstre.Der skridtes på hovslaget én og én – både på højre og venstre volte. To ekvipager i skridt passerer hinanden på hovslaget venstre mod venstre. Ekvipager i trav og galop rider indenfor hovslaget, når de passerer ekvipager der skridter.

Alle skal samle lort op efter deres heste, når der rides i hallerne. Tilskuere er velkomne til at give en hånd med. Hjælp hinanden – og undgå at ride lort ned i bunden

Af sikkerhedsmæssige årsager må der ikke rides med musikanordninger i ørerne – herunder headset, øresnegl mm.

Der skal vises behørigt hensyn til ryttere, som modtager undervisning.

Der må kun longeres såfremt der er max 2 ryttere i hallen, dog aldrig når der er undervisning. Vis altid hensyn og bed om lov inden der longeres. Det kan være utrygt for uerfarne ryttere. Det kan aftales ved flere ryttere at der må longeres, hvis alle tilstedeværende accepterer dette. 

Ingen løse heste i hallerne.

Det er ikke tilladt at bruge telefonen under ridning .

Medlemmer udefra skal parkere og læsse oppe på udendørsbanen. Der må IKKE parkeres langs dressurbanen, og der skal tages højde for evt. ryttere.

Medlemmer udefra skal benytte striglepladser i laden med mindre andet er aftalt med bestyrelsen.

Der må kun springes i hallerne på fastlagte tidspunkter eller ved særlig tilladelse. Ryttere under 18 år må kun springe, såfremt de er under opsyn af en person over 18 år. Der henstilles til at ryttere under 18 år bærer sikkerhedsvest i forbindelse med springning.

Skridttæpper, jakker mm skal hænge, så de ikke generer ridningen i hallen.

Kun undervisere/og beridere som fast er tilknyttet klubben må undervise på klubbens etablissement, – med mindre der er tale om stævner eller kurser.

Hallerne er lukkede for andre ryttere i forbindelse med holdundervisning i både dressur og spring – underviseren kan dog tillade enkelte andre ryttere adgang til hallen, såfremt han/hun vurderer, at de ikke vil være til gene for undervisningen.

I forbindelse med voltigering må de resterende 20×40 m af hallen benyttes til fri ridning

I forbindelse med enetimer i dressur må der max være 6 ryttere i hallen (dog 7 ved dele-enetime). Ved for mange ryttere skal sidst ankomne vige – dog har ryttere, som skal varme op til undervisning fortrinsret. Underviserens anvisninger skal følges af alle, såfremt han/hun eksempelvis ønsker at hovslaget holdes frit eller lignende.

Hjælp hinanden med at overholde reglerne, så EOR kan være et trygt og rart sted for os alle!!