Ordensregler:

Al færden og ophold på Esbjerg og Omegns Rideklub’s områder, sker på eget ansvar og for egen risiko.

Sidste mand i stalden slukker lys, lukker døre og låser sadelrummet – uanset tidspunktet på dagen.
Ved tvivl kontakt staldens daglige leder.
Stalden/hallerne er åbne fra kl. 07.00-22.00, der kan dog dispenseres for denne regel såfremt der er tale om deltagelse i undervisning eller stævner.

Ryttere der benytter klubbens faciliteter skal være medlemmer – dog undtaget aktiviteter i forbindelse med kurser eller stævner.

Vi rydder op efter os selv/fejer efter vores heste – og hjælper hinanden med at holde orden.

Vi ryger ikke på indendørsarealer - og kun på anviste steder udendørs.

Tyveri er strafbart og meldes til politiet!

Vi løber/leger ikke på rideskolens område.

Det er strengt forbudt at kravle på halmballerne i laden.

Vi omgås hestene og hinanden med fornuft og respekt.

Vi bidrager alle til, at der er en god og venlig atmosfære i klubben.