Formand:

Jeanette Nør-Jensen

Tlf:. 61 16 56 66

 

Ansvarlig for elevafdelingen:

Majbrit Gadeberg Josefsen

Tlf.: 71 78 40 84

 

Staldpersonale:

Majbrit Gadeberg Josefsen

Mohammed (Wad Ramadan Dro)

Michelle Vind Koldkur (Barsel)

Mie Christenen 

Anna Hansen (elev)

 

Bestyrelse

Formand: Jeanette Nør-Jensen

Næstformand:

Kasserer: Annika Greve

Sekretær: Betina Gorzelak Bendoff

Medlem:  

Supleant: 

Suppleant: