Daglig leder:

Søren Luther Christensen 

Tlf: 71 78 99 61  eller 25 66 26 33

 

Berider og ansvarlig for elevafdelingen:

Sanne Lorenzen 

Tlf.: 20 13 57 06 

 

Staldpersonale:

Michelle Vind Koldkur

Louise Brodersen

Mie Christenen 

Anna Hansen (elev)

Sofie Tinghus (elev)

 

Pedel/ansvarlig for maskiner:

Niels Johannesen

 

Bestyrelse

Formand: Martin Pedersen

Næstformand: Peter Warren

Kasserer: Christa Gjørtz Uhre

Sekretær: Mette Brandenborg Jensen

Medlem:  Marlene Graversen