Referat Generalforsamlinger

Referat ekstraordinær generalforsamling 22 august 2023

Referat generalforsamling 11 marts 2023

Referart ekstraordinær generalforsamling februar 2023

Referat ekstraordinær generalforsamling november 2022

Referat generalforsamling 2022

Referat generalforsamling 2021

Referat generalforsamling 2020

Referat ekstraordinær generalforsamling dec 2019

Referat generalforsamling 2019

Referat ekstraordinær generalforsamling aug. 2018

Referat generalforsamling 2018

Referat generalforsamling 2017

Referat generalforsamling 2016

Referat generalforsamling 2015