Foldregler 

Personalet står for foldorden og fordeling.

Alle heste, der er opstaldet på EOR, har mulighed for at benytte klubbens folde 

Enten som en del af den faste foldordning, hvor klubbens personale står for ud- og indlukningen.

Eller i eftermiddagstimerne, hvor man selv står for ud- og indlukningen.

Det er i eftermiddagstimerne muligt for alle at lukke deres hest på fold, maks. 2 timer. Og kun på den fold de er tildelt eller en løbefold som er til rådighed for alle.  En løbefold, er både dem langs ridehallen, de små folde inde i de store folde og dem bag laden. Den ansvarlige for udlukning skal være tilgængelig på EOR's område, i tilfælde af uheld på folden. 

Klubbens staldpersonale har fuld råderet over foldene. Når personalet er færdig med arbejde for dagen kan foldene benyttes af opstaldere.

På tavlen i sadelrummet findes der en fuld oversigt over, hvilken fold staldens heste er tilknyttet.

Enhver foldændring eller ønske herom, skal altid gå gennem daglig leder

Den daglige leder infomere, på tavlen i stalden omkring evt. nye heste i flokken

I tilfælde af ekstremt dårlige vejrforhold, ville det være op til personalet at vurdere, hvorvidt det er forsvarligt, at hestene lukkes ud, eller evt. tage ind før tid.

Hestene trækkes af sikkerhedsmæssige årsager altid med både grime og træktov. Det er hesteejernes pligt at sørge for, at der hænger en grime til formålet på boksen.

Hestene trækkes af sikkerhedsmæssige årsager kun 1 ad gangen.

Såfremt man opdager skader på hegn mm. meddeles dette til daglig leder, så skaden hurtigst muligt kan blive udbedres.

Hvis der konstateres foldskader på en hest, ville ejeren blive kontaktet.

Vi opfordrer til, at alle heste kommer på fold, så vidt muligt hver dag.