EOR pr. 29. Oktober 2020

27-10-2020

Kære medlemJ

Vi er glade for at byde dig velkommen og vil gerne bede dig om at læse vores retningslinjer grundigt. Vores generelle bestemmelser finder du på vores hjemmeside eor.dk.

EOR pr. 29. Oktober 2020-2. Januar 2021

Alle på EOR skal uden undtagelse følge EOR’s generelle bestemmelser og nedenstående særlige bestemmelser ifht. COVID-19.

Underviserne, øvrigt personale og bestyrelsen har fuld bemyndigelse til at bede folk på EOR om at rette sig efter retningslinjerne. Anvisninger skal følges med det samme uden diskussion.

Særlige bestemmelser ifht. COVID-19

Alle skal bære mundbind i vores idrætsfaciliteter - med mindre man deltager i undervisning eller rider sin hest. Kravet om mundbind gælder ikke, når du sidder ned.

Der må max. forsamles 10 personer i grupper på EOR’s matrikel. Sørg derfor ikke at medbringe søskende m.m. til undervisningen, så vi begrænser antal forsamlede. Vent gerne i jeres biler, mens jeres barn rider undervisning.

Overhold afstandskravet.

Forlad området så snart I er færdige.

Alt undervisning i elev- og voltiafdelingen foregår efter trænerens anvisninger. Det samme gør sig gældende ifht. privat- og holdundervisning:

 

Overhold skiltningen med max antal personer og giv plads til dine klubkammerater ved at blive hurtigt færdigJ

HUSKJ