Bevar tilgængelige ridestier i Marbæk Plantage

12-12-2020

Simone og alle vi andre kæmper med stor indsats for at bevar tilgængelige ridestier i skønne Marbæk 

Der er samlet over 500 underskrifter ind. Godt arbejde Simone!

FREMTIDEN FOR RIDESTIERNE I MARBÆK PLANTAGE

Igennem dialog med Esbjerg Kommune har EOR fået indsigt i Esbjerg Kommunes plejeplan for Marbæk Plantage. Plejeplanen vil få en stor indvirken på ridestierne i Marbæk Plantage og tilgængeligheden af disse.

Kort fortalt så planlægger Esbjerg Kommune, at et større areal af Marbæk skal indhegnes til kreaturer, der skal gå og græsse “vildt”, hvor besøgende i skoven så fortsat kan bevæge sig i området. Se vedhæftede billede af deres udkast til plan - den røde streg indikerer, hvor hegnet skal gå.

Denne indhegning vil i høj grad påvirke mange af de nøgleridestier, der løber i Marbæk Plantage, særligt dem der giver mulighed for at komme til stranden via nedgangen ved Gulebjerg samt videre ud i den nordlige del af Marbæk. Kommunen har lagt op til, at der kunne laves en række overgange (hel- eller delvis automatiserede låger), så ryttere kan krydse indhegningen. De vil desuden på Myrtuevej lave kreaturriste, så biler også kan passere.

Fra EOR’s side har vi pointeret, at for en del ryttere vil det ikke være en mulighed at ride igennem en kreaturindhegning, da risikoen for at hesten bliver bange og refuserer og/eller flygter er for stor, hvilket medfører stor risiko for både hest og rytter. Skovfogeden med ansvar for Marbæk Plantage har udtrykt, at de vil overveje, om det vil være muligt at etablere en ny ridesti uden om indhegningen (muligvis i området omkring Sjelborggårdsvej), som kan føre ned til stranden.

I EOR’s optik så er mulighederne for at ride ad veletablerede ridestier i både skov og til stranden en yderst vigtig del af at gøre Marbæk Plantage til et velbesøgt og velbenyttet område for fritids- og friluftsaktiviteter for ryttere. Marbæk Plantage udgør en unik mulighed for, at ryttere kan opleve både skov, hede og strand via det eksisterende ridestisystem. Mulighederne for at ride i skoven benyttes af i stor grad af områdets rideskoler til at lære børn om at færdes i naturen til hest, og det er med til at skabe unikke muligheder for fritids- og naturoplevelser for tilflyttere til Esbjerg. Hos EOR har vi ligeledes en række ryttere (eksempelvis pararyttere), der grundet fysiske forhold ikke kan holde til, at deres hest bliver forskrækket og bange for kreaturer, men som stadig nyder at benytte skoven.

Fra EOR’s side ønsker vi at gøre både vores egne men ligeledes områdets ryttere bekendte med overstående. Vi håber, at vi gennem dialog kan få overbragt de bekymringer, som rytterne måtte have over disse planer for Marbæk Plantage, og rytternes syn på, hvordan det vil påvirke deres brug af ridestierne fremadrettet. Esbjerg Kommune beskriver Marbæk Plantage som ”…et unikt rekreativt naturrum i Esbjerg Kommune for styrkelse af borgernes fysiske og mentale sundhed”. og ligeledes: ”(…) en helt særlig ramme for et godt friluftsliv. Borgernes forskellige behov for aktivitet skal favnes, så benyttelse og beskyttelse går hånd i hånd”. (Citater fra Plan For Marbækområdet – Vision 2020 https://www.esbjerg.dk/.../Plan_for_Marb%C3%A6komr%C3...)

Vi håber, at der kan findes en løsning, der kan sikre rytteres fortsatte mulighed for tilgængeligt og sikkert at benytte ridestierne i Marbæk.