Nye bestemmelser for corona (18/3-2020)

18-03-2020

Følgende er gældende indtil 30. marts. Der forbeholdes ret til ændringer jf. myndighedernes anbefalinger eller pga. bestemmelser fra DRF.

 

Alle på EOR skal uden undtagelse følge nedenstående. Følges nedenstående ikke, ser bestyrelsen sig nødsaget til at give en advarsel. Ændres adfærden ikke med det samme, opsiges staldkontrakten med øjeblikkelig virkning.

 

 

Bestyrelsen gør det klart, at man som opstalder på EOR i denne periode ikke kan forvente at opretholde samme træningsmængde eller bruge faciliteterne som vanligt.

 

Alle opfordres til at benytte udendørsfaciliteter eller reducere dage med ridning.

 

EOR er 100% lukket for alle elev- og voltiaktiviteter. Alle enetimer er også aflyst - det gælder også for private.

 

Der er kun adgang til EOR, hvis formålet er pasning af hest. Alle uvedkommende har ingen adgang. 

 

Man benytter som udgangspunkt kun EOR’s faciliteter 1 gang om dagen.

 

Ved myndige ryttere kommer rytteren alene i stalden.

 

Der er ikke adgang til stalden igennem ridehallerne. Man parkerer stadig på p-pladsen foran ridehallerne og går ned langs ridehallerne til stalden. Midtergangen aflåses derfor.

 

 

Ridehal

 

Vi har i dag har haft direkte kontakt med Sundhedsstyrelsen ang. brug af ridehallen. Hallen må benyttes på følgende vis:

 

 

 

Stald

Alle opfordres til hvis muligt at bruge EOR’s faciliteter i løbet af hele dagen, så alle ikke er i stalden f.eks. eftermiddag

 

Alle skal bruge mindst muligt tid i stalden, så andre kan komme til.

 

Der er ingen staldhygge eller ophold i rytterstuen.

 

Der må max være 10 personer i stalden. Kommer du til stalden, hvor der er 10 personer i stalden, må du vente, til der er plads.

 

Alle skal sadle op i deres bokse.

 

Der bliver fremover ikke lavet muligheder for at booke tider - alle hjælper hinanden med plads i stalden.

 

 

Elevponyer og heste

Sanne Lorenzen er i samarbejde med af Sanne udvalgte ryttere ansvarlig for elevponyer og -heste, som sørger for, at disse motioneres med mindst mulig aktivitet.

 

Fold

De heste, som er i EOR’s foldordning, kan i disse tider kun være på fold inden middag jf. foldordningen. 

 

Der etableres jævnlig afspritning af f.eks. dørhåndtag osv. 

 

Husk at holde afstand, vaske hænder og blive væk fra stalden ved sygdom eller udlandsrejse:-)

 

Vi følger løbende udviklingen og gør vores ypperste for at kunne afvikle klubbens vanlige aktiviteter hvis det er muligt jf. anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen m.m.

 

 

Tak for jeres velmenende spørgsmål og henvendelser via alle medier. Da bestyrelsen alle bestrider arbejde sideløbende med bestyrelsesposter, henviser vi til, at alle henvendelser fremover går via eor@eor.dk, som vanligt således, at bestyrelsesmedlemmerne og ansatte kan varetage deres job. Bestyrelsen vil bestræbe sig på, at svare mails hurtigst muligt.