Esbjerg og Omegns Rideklub af 1985

EOR er en rideklub under Dansk Rideforbund og har ca. 250 medlemmer.

Vi  tager udgangspunkt i det enkelte barns forudsætninger, indenfor ridning og omgangen med hestene, således at undervisningens indhold er tilrettelagt herefter. 

Vi betragter os selv som ”grundskolen” indenfor ridesporten, hvor eleverne lærer en fornuftig og sikker omgang med hestene, samt de grundlæggende færdigheder som giver mulighed for at udvikle sig inden for ridningen på såvel ”hyggeniveau” som konkurrenceniveau.

Vi vægter fællesskab, socialt samvær og ansvar meget højt.

OPSTALDNING I NATURSKØNNE OMGIVELSER MED FACILITETER I ABSOLUT TOPKLASSE! BLIV SKREVET PÅ VENTELISTEN MED DET SAMME – 

Esbjerg og Omegns Rideklub tilbyder mulighed for opstaldning i nye store bokse med fuldpasning, hø/wrap er inkluderet i prisen og der er mulighed for ud- og indlukning på fold. Mange bokse er med vindue og klimaet i stalden er ideelt til heste med luftvejsproblemer. Vi har både folde med 6-7 heste og løbefolde til kun en enkelt hest. Der forefindes en udendørs skridtemaskine og et hestesolarium sættes op meget snart.

Rideklubben kan desuden byde på to dejlige lyse 20×60 ridehaller med fiberbund og en lækker stor udendørsbane med AWT toplag, hvor der både er plads til spring og dressur træning. For de tur interesserede er der fantastiske muligheder med kilometervis af rideruter i Marbæk Plantage, hvor der også er adgang til strand.

Klubben tilbyder undervisning ved vores faste stab af dygtige beridere/undervisere og holder desuden kurser med jævne mellemrum, så der er lidt for enhver smag.

På stævnefronten er klubben også godt repræsenteret både af egne ryttere, som flittigt besøger stævnepladserne rundt om i landet, men også som arrangør af stævner – lige fra små hyggelige klubstævner til store internationale stævner, hvor en hær af frivillige får tingene til at gå op i en højere enhed.

Kontakt vores daglige leder og berider Gunnild Møller Jakobsen på tlf.: 71 78 99 61 for nærmere info og eventuel opskrivning på ventelisten til opstaldning.
Ved interesse for undervisning på elevhest kan vores berider og ansvarlige for elevskolen, Sanne Lorenzen, kontaktes på tlf.: 20 13 57 06. Begge beridere tilbyder desuden privatundervisning og kan kontaktes for aftale herom.

Vi giver også gerne en uforpligtende rundvisning i vores skønne rideklub.


Generalforsamling i FER og EOR UDSAT UBESTEMT TID

Sæt allerede nu X i kalenderen d. 17/3-2020, hvor der afholdes generalforsamling for FER og EOR. Traditionen tro vil vi starte ud med fællesspisning kl 17.30, hvorefter de to generalforsamlinger vil blive afviklet. Vi gør opmærksom på, at jvf vedtægterne skal kandidater til EORs bestyrelse melde deres kandidatur senest 14 dage før generalforsamlingen.

Vi glæder os til at se jer!

Dagsorden for generalforsamlingen i FER kan ses her!

Dagsorden for generalforsamlingen i EOR kan ses her!

Læs mere

Nye tiltag i forhold til corona (19/3-2020)

Kære alle

På trods af samarbejde med Sundhedsstyrelsen i går vedr. restriktioner for brug af ridehallen, har vi i dag pga. DRF’s udmeldinger måtte lukke ridehallen 100%. Vi afventer svar fra Sydvestjyllands Politi vedr. evt. dispensation. Info kommer hurtigst muligt.

Indtil da overholder alle vores restriktioner og anbefalingerne.

Det er beklageligt med fejlagtige udtalelser i JV af journalist Lars Stokbro, som desværre kan give et forkert billede af EOR’s håndtering af corona virus.

Til gengæld er der stor ros til alle i stalden for at være super skarpe til at efterleve vores nye “leveregler”

 

-Bestyrelsen

Læs mere

Nye bestemmelser for corona (18/3-2020)

Følgende er gældende indtil 30. marts. Der forbeholdes ret til ændringer jf. myndighedernes anbefalinger eller pga. bestemmelser fra DRF.

 

Alle på EOR skal uden undtagelse følge nedenstående. Følges nedenstående ikke, ser bestyrelsen sig nødsaget til at give en advarsel. Ændres adfærden ikke med det samme, opsiges staldkontrakten med øjeblikkelig virkning.

 

 

Bestyrelsen gør det klart, at man som opstalder på EOR i denne periode ikke kan forvente at opretholde samme træningsmængde eller bruge faciliteterne som vanligt.

 

Alle opfordres til at benytte udendørsfaciliteter eller reducere dage med ridning.

 

EOR er 100% lukket for alle elev- og voltiaktiviteter. Alle enetimer er også aflyst - det gælder også for private.

 

Der er kun adgang til EOR, hvis formålet er pasning af hest. Alle uvedkommende har ingen adgang. 

 

Man benytter som udgangspunkt kun EOR’s faciliteter 1 gang om dagen.

 

Ved myndige ryttere kommer rytteren alene i stalden.

 

Der er ikke adgang til stalden igennem ridehallerne. Man parkerer stadig på p-pladsen foran ridehallerne og går ned langs ridehallerne til stalden. Midtergangen aflåses derfor.

 

 

Ridehal

 

Vi har i dag har haft direkte kontakt med Sundhedsstyrelsen ang. brug af ridehallen. Hallen må benyttes på følgende vis:

 

  • Den benyttes i mindst mulige omfang
  • Max 2 ryttere pr. bane i hallen
  • Hold minimum 2 meters afstand
  • Max 30 min træning pr. ekvipage

 

 

Stald

Alle opfordres til hvis muligt at bruge EOR’s faciliteter i løbet af hele dagen, så alle ikke er i stalden f.eks. eftermiddag

 

Alle skal bruge mindst muligt tid i stalden, så andre kan komme til.

 

Der er ingen staldhygge eller ophold i rytterstuen.

 

Der må max være 10 personer i stalden. Kommer du til stalden, hvor der er 10 personer i stalden, må du vente, til der er plads.

 

Alle skal sadle op i deres bokse.

 

Der bliver fremover ikke lavet muligheder for at booke tider - alle hjælper hinanden med plads i stalden.

 

 

Elevponyer og heste

Sanne Lorenzen er i samarbejde med af Sanne udvalgte ryttere ansvarlig for elevponyer og -heste, som sørger for, at disse motioneres med mindst mulig aktivitet.

 

Fold

De heste, som er i EOR’s foldordning, kan i disse tider kun være på fold inden middag jf. foldordningen. 

 

Der etableres jævnlig afspritning af f.eks. dørhåndtag osv. 

 

Husk at holde afstand, vaske hænder og blive væk fra stalden ved sygdom eller udlandsrejse:-)

 

Vi følger løbende udviklingen og gør vores ypperste for at kunne afvikle klubbens vanlige aktiviteter hvis det er muligt jf. anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen m.m.

 

 

Tak for jeres velmenende spørgsmål og henvendelser via alle medier. Da bestyrelsen alle bestrider arbejde sideløbende med bestyrelsesposter, henviser vi til, at alle henvendelser fremover går via eor@eor.dk, som vanligt således, at bestyrelsesmedlemmerne og ansatte kan varetage deres job. Bestyrelsen vil bestræbe sig på, at svare mails hurtigst muligt.

Læs mere

CORONA VIRUS OPDATERING

Corona virus opdatering:

Ny dato for general forsamlingen for EOR og FER er tirsdag d 14/4

Alle former for holdundervisning er aflyst!

For at sikre elevponyer og hestenes trivsel og at de holdes igang, så længe udvirkelingen af corona virusen står på, er det muligt at leje en af dem.

Udlejningen sker dagligt i tidsrummet 13 - 19, via Sanne Lorenzen 20 13 57 06

Udlejnings prisen er 90 kr pr. time og afregnes via My Wallet. 

For at mindske færdsel og smitte på EOR, opfodre vi til at der kun medbringes én voksen pr. rytter 

 

Følgende arrangementer er aflyst/udsat:

Dressur kursus ved Daniel B. Andersen 

Træheste stævnet

C-stævnet i dressur

Voltistævnet

Der er ingen nye datoer fastsat for arrangementerne, men vi vil selvfølgelig opdatere løbende.

Mht. refundering af startgerbyr fra stævnerne, vil der komme mere info på DRF live http://live.rideforbund.dk/.

 

Har du feber, snot, hoste eller andre lign. influenza symptomer INGEN ADGANG PÅ EOR!

 

 

 

 

 

 

 

Læs mere

DRESSURKURSUS V/DANIEL BACHMANN ANDERSEN PÅ EOR (AFLYST)

DRESSURKURSUS V/DANIEL BACHMANN ANDERSEN PÅ EOR

EOR gentager successen og holder kursus med Blue Hors berider Daniel Bachmann Andersen d. 21-22/3 2020.

Krav for deltagelse: Ryttere skal minimum have redet MB-niveau/sværhedsgrad 3.

Tilmelding sker efter først til mølle princippet - dog har EOR medlemmer fortrinsret de første 24 timer. Tilmelding er bindende - og skal ske her i opslaget.

Der rides i 45 min - det er muligt at dele en tid, så der rides to og to sammen, såfremt dette ønskes. Som udgangspunkt rides der begge dage, hvis man kun ønsker at ride en dag, så er man velkommen til at finde en at dele med.

Der vil være mulighed for at bestille frokost i forbindelse med kurset - opslag herom kommer senere.

Tilskuere er som altid velkomne.

Læs mere

Velkommen til vores nye staldmedarbejder

Vi takker for den store interesse, der har været i forhold til jobbet i stalden, og glæder os over, at kunne byde velkommen til Stine Beeson, som starter hos os allerede d. 24. februar. Stine er 27 år og har selv hest stående i nærområdet. Ida har sidste dag hos os d. 28. februar – der vil dermed være et lille overlap, hvor Stine får mulighed for at lære rutinerne i stalden i god ro og orden.

Tag godt imod Stine!

Læs mere

Find os her

Adresse

Sjelborg Kirkevej 30, 6710 Esbjerg V

Telefon

71 78 99 61

Email

eor@eor.dk